Edictes

Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3725 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS Anunci d'aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2019 Bop: 86-0 Edicte: 3306 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 17100330142019)
Exercici: 2019 Bop: 75-0 Edicte: 2847 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS Edicte d'informació pública de la imposició d'una taxa i de la seva ordenança fiscal reguladora
Exercici: 2019 Bop: 75-0 Edicte: 2846 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 71-0 Edicte: 2645 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2023 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS Anunci d'informació pública d'un reglament
Exercici: 2019 Bop: 56-0 Edicte: 1983 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS Edicte d'informació pública d'una ordenança fiscal
Exercici: 2019 Bop: 56-0 Edicte: 1948 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS Anunci d'aprovació de la convocatòria i les bases per a proveir una plaça
Exercici: 2019 Bop: 56-0 Edicte: 1939 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria d'un procés de selecció de personal
Exercici: 2019 Bop: 56-0 Edicte: 1936 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria d'un procés de selecció de personal