Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 31-0 Edicte: 981 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació dels padrons fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 817 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial de l'expedient d'expropiació del sector PA2A en execució del Pla Especial Urbanístic del Nucli Antic
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 816 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial de l'expedient d'expropiació del sector PA2B en execució del Pla Especial Urbanístic del Nucli Antic
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 814 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial de l'expedient d'expropiació del sector PA2C en execució del Pla Especial Urbanístic del Nucli Antic
Exercici: 2021 Bop: 26-0 Edicte: 733 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació del padró fiscal sobre la taxa pel subministrament d'aigua del quart trimestre de 2020
Exercici: 2021 Bop: 25-0 Edicte: 727 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial d'una memòria tècnica
Exercici: 2021 Bop: 24-0 Edicte: 609 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació voluntària de la muntanya d'Aiguanegre
Exercici: 2021 Bop: 20-0 Edicte: 475 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 15-0 Edicte: 265 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de patrocinis privats d'activitats municipals
Exercici: 2021 Bop: 8-0 Edicte: 41 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Nombre de personal eventual de la corporació durant el segon semestre de 2020