Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 180-0 Edicte: 6504 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial del projecte educatiu i de les normes d'organització i funcionament de la llar d'infants municipal
Exercici: 2020 Bop: 180-0 Edicte: 6501 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 06/2020
Exercici: 2020 Bop: 180-0 Edicte: 6493 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació de la dedicació i la retribució d'un càrrec amb dedicació parcial
Exercici: 2020 Bop: 179-0 Edicte: 6476 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6496 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial d'unes bases de subvencions per al foment del comerç local
Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6495 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial de les bases d'unes subvencions per a autònoms i establiments turístics
Exercici: 2020 Bop: 172-0 Edicte: 6275 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Informació pública de sol.licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2020 Bop: 171-0 Edicte: 6237 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2020 Bop: 169-0 Edicte: 6190 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Delegació de funcions en la primera tinenta d'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 169-0 Edicte: 6185 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva del Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua