Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 229-0 Edicte: 8695 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva del Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal
Exercici: 2020 Bop: 225-0 Edicte: 8546 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Modificació del règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes municipals
Exercici: 2020 Bop: 224-0 Edicte: 8625 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació dels padrons d'aigua 3T 2020 de Sant Joan les Fonts
Exercici: 2020 Bop: 216-0 Edicte: 8035 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva de les normes d'organització i funcionament i del projecte educatiu de la llar d'infants municipal
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7614 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 207-0 Edicte: 7568 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 205-0 Edicte: 7567 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Revocació de la delegació d'atribucions d'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 202-0 Edicte: 7408 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdis núm. 06/2020 del pressupost per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7354 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Extracte de la resolució de 8 d'octubre de 2020 de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, de convocatòria de subvencions de la campanya de foment del comerç local (VALS+) (Convocatòria BDNS 527444)
Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7353 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Extracte de la resolució de 8 d'octubre de 2020 de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, de convocatòria de subvencions a autònoms i establiments turístics amb domicili de l'activitat en el municipi (Convocatòria BDNS 527419)