Preinscripció El Niu

1

L’Escola Municipal d’Educació Infantil el Niu som un servei educatiu que, juntament amb les seves famílies, contribueix al desenvolupament integral de l’infant en l’etapa de zero a tres anys, en un clima de confiança i seguretat.

Som una escola inclusiva i donem resposta a la diversitat fomentant que totes les famílies formin part de l’escola, alhora que l’enriqueixen.

Des de l’escola treballem en equip per tal d’oferir un projecte educatiu de qualitat.

L’estada dels infants a l’escola els permet desenvolupar habilitats socials, cognitives, motrius i emocionals, per poder construir la seva pròpia personalitat i entendre la dels altres i el món que els envolta.

Creiem en l’infant capaç i protagonista de tota la seva acció educativa; respectem els seus ritmes d’aprenentatge i atenem les seves necessitats físiques, emocionals i educatives, mantenint una actitud acollidora, atenta, respectuosa, d’afecte, d’escolta i d’acompanyament a l’infant.

Donem molta importància a la vida quotidiana com a eix central de l’ambient educatiu, compartint aquest valor amb propostes de joc. Els moments dedicats a l’alimentació, la higiene personal, el descans… es viuen com una gran oportunitat de relació i també d’aprenentatge per al desenvolupament de les capacitats de l’infant i contribueixen, a poc a poc, a anar adquirint autonomia.

Entenem el joc com el primer i principal mitjà de l’infant per aprendre, gaudir i comunicar-se; convertint-se així en el protagonista de les seves pròpies experiències. Així doncs, organitzem i pensem els diferents espais i materials perquè l’infant trobi múltiples oportunitats que afavoreixin el joc lliure i espontani, la curiositat i la creativitat, les ganes de descobrir, d’experimentar, de manipular i de comunicar-se, donant també importància als beneficis que ens aporta el joc a l’aire lliure.

 

Diga’m-ho i ho oblidaré, explica’m-ho i ho entendré, deixa’m fer-ho i ho aprendré” Confuci.

 

 

Barems

Els barems que es fan servir per tenir plaça a l’Escola són:

  • Infants empadronats al municipi de Sant Joan les Fonts ………………….3 punts
  • Els fills de treballadors de l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ………..2 punts
  • Infants amb avis empadronats al municipi de Sant Joan les Fonts …….1 punt
  • Infants que coincideixin amb un germà a la Llar d’Infants “El Niu” ……1 punt

Els Infants que no tinguin punts s’admetran, si es dóna el cas, seguint l’ordre d’inscripció.

 

 

Horari

L’Escola està oberta de 7:45 h a les 17:30 h.

Horari escolar: 9 h a 17 h

Acollida matí de 7:45 h a 9 h

Acollida tarda de 17 h a 17:30 h (*)

(*) El servei d’acollida es podrà ampliar fins a les 18 h sempre i que hi hagi un mínim de 5 infants inscrits.

 

   Marges d’entrada i de sortida de l’Escola:

Entrada matí………………………….. fins a 9:30 h

Sortida abans de dinar……………………  11:45 h

Sortida després de dinar….……. 13 h – 13:15 h

Entrada tarda………………………. 15 h – 15:15 h

Sortida després migdiada……………..… 15:15 h

Sortida tarda………..……..… a partir de 16:30 h

 

 

Quota

Matrícula= 150 €

 

Un cop confirmada la plaça, la matrícula s’abonarà en el termini màxim de 15 dies naturals. Una vegada pagada la matrícula aquesta no es retornarà

 

Mensualitat horari escolar (9 h a 17 h) ………………….160 € al mes

Dinar* ……………………………………………………………….85 € al mes

Berenar* ……………………………………………………………20 € al mes

Dinar esporàdic*  …………………………………………………5 € al dia

Berenar esporàdic* ………………………………………….1,50 € al dia

Acollida matí (7:45 h – 9 h)  ………………………………….30 € al mes

2 € dia esporàdic

Acollida tarda (17 h a 17:30 h) ……………………………..15 € al mes

1 € dia esporàdic

 

  • En concepte de dinar i berenar hi ha anotades les quotes d’aquest curs 2019-2020. A partir del setembre poden variar depenent de les tarifes aprovades pel Consell Comarcal de la Garrotxa per tractar-se d’un servei delegat.

 

  • La mensualitat es cobrarà íntegra cada mes a partir del setembre.

 

  • En el cas dels lactants es començarà a cobrar la mensualitat a partir dels sisè mes de l’infant.

 

  • Podran gaudir d’una bonificació del 25% de la quota mensual de l’Escola les famílies nombroses i les famílies monoparentals.
  • Per acreditar la condició de família nombrosa o de família monoparental, caldrà presentar el títol corresponent expedit per la Generalitat de Catalunya.

 

  • Podran gaudir d’una bonificació del 25% de la quota mensual de l’Escola les famílies que tinguin simultàniament dos o més germans a la llar d’infants. La bonificació s’aplicarà sobre la quota mensual del segon fill/a i dels successius.

 

2