Ajudes autònoms i establiments turístics. Pla de Reactivació Econòmica. Informació pràctica.

2

Consulta tot el material que necessites per participar de les ajudes a autònoms i establiments turístics, que forma part del Pla de Reactivació Econòmica de Sant Joan les Fonts.

300€ per a cada autònom i establiment turístic.

Partida de 41.700€ per ajudar a autònoms i establiments turístics que han hagut de suspendre l’activitat econòmica com a mesura derivada de la crisi de la Covid-19 des del 14 de març i fins el 9 d’abril.

Un cop obert el termini cal presentar instància (virtual o presencial) a l’Ajuntament . Termini de presentació del 15 d’octubre al 16 de novembre. Cal presentar:

  • Document específic de la sol·licitud (Annex 1 i 2)
  • Fotòcopia del DNI/NIE del sol·licitants. En cas de ser persona jurídica, fotocòpia del CIF.
  • Alta IAE de l’activitat que ha cessat a causa de la crisi de la Covid-19.
  • Còpia del rebut de pagament de la quota d’autònoms o de la mútua alternativa en el cas dels professionals que hi estiguin acollits corresponent al mes de febrer del 2020.
  • En el cas de les persones jurídiques, aportar l’import de facturació del mes de març del 2020 i del mateix període del 2019.
  • Declaració responsable sobre el cessament de l’activitat (Annex1)

Què he de fer? 

Prepara tota la documentació i escaneja-la.

Omple els Annex 1 i 2:

ANNEX 1 AJUDA ESTABLIMENTS TURÍSTICS I AUTÒNOMS [Format PDF]

ANNEX 1 AJUDA ESTABLIMENTS TURÍSTICS I AUTÒNOMS [Format DOC]

ANNEX 2 AJUDA ESTABLIMENTS TURISTICS I AUTONOMS [Format PDF]

ANNEX 2 AJUDA ESTABLIMENTS TURÍSTICS I AUTÒNOMS [Format DOC]

Un cop tinguis tota la documentació a punt, adjunta-la a la instància on fas la sol·licitud per rebre l’ajuda. cal presentar instància (virtual o presencial) a l’Ajuntament.

I després?

Es notificarà l’estat de la teva petició. Un cop aprovada, es procedirà al pagament de l’ajuda en els terminis establerts.


Sant Joan les Fonts activa un Pla de Reactivació Econòmica davant la Covid-19 de 65.900 euros