Als comerços, deixa una distància de seguretat

cartell-distancia-seguretat

El gruix dels negocis estan tancats aquests dies. Només estan autoritzats a obrir farmàcies i les botigues que venen aliments. En cas d’assistir a un d’aquests, deixeu un metre de distància entre els clients i els treballadors per tal de prevenir el Coronavirus.

Moltes gràcies per la vosta col·laboació!