Amb 30 dies d’excavacions es detecta un jaciment d’importància considerable

JORDI ALTESA (Ràdio Olot) | El primer objectiu de les excavacions al Boscarró de Sant Joan les Fonts era confirmar si els ibers van establir-se a la Garrotxa. Un cop això s’ha donat per fet, les arqueòlogues que hi estan treballant pensen ara que pot tenir encara més importància de la prevista. Per una banda, perquè ja han trobat les parets d’una primera casa i per l’altra perquè el mur que encerclava el poblat tenia unes característiques especials.

Davant d’aquest interès ja s’està treballant per fer una quarta fase a finals d’aquest any o principis del que ve. Les tres fases fetes equivalen només a 30 dies de feina. Fuertes ha explicat que l’interès d’aquest poblat de Sant Joan les Fonts ha anat creixent després de cada excavació.

Les dues descobertes, la de la casa i la del perímetre s’han fet a dues zones diferents del poblat. Les construccions al voltant del mur són les que estan en més bon estat però no hi ha esperances de trobar res a la zona central del Boscarró.

En aquesta propera fase s’espera que almenys aquesta primera casa ja es pugui deixar el descobert perquè es vegi més clarament la importància que va tenir aquest poblat ibèric de Sant Joan les Fonts.

 

excavacions