Canvi en la deixalleria mòbil al carrer Francesc Caula

El Consell Comarcal de la Garrotxa informa, a través de SIGMA, informa que ha incorporat una nova deixalleria mòbil a les comarca que s’alterna amb les altres dues existents. El nou servei, que es troba en fase de proves, vindrà a l’aparcament de Francesc Caula el proper divendres 15 d’octubre entre les 10 i les 18.00 de la tarda. La presència en el mencionat horari implica que no hi serà la deixalleria convencional els dies 14 i 15.

Aquests són els productes que hi podeu portar:

Aerosol esprai
Agulles i punxants Bateries
Bombetes
Càpsules de cafè d’alumini

Càpsules de cafè de plàstic

DVD/CD VHS

Envasos contaminats
Filtres d’oli
Fitosanitaris i reactius de laboratori

Termòmetres

Metalls
Olis de cotxe
Olis de cuina
Petites eines elèctriques i joguines

Petits electrodomèstics
Petits equips informàtics i mòbils

Piles alcalines i de botó
Pintures i dissolvents
Plàstics
Pneumàtics
Tòners i cartutxos
d’impressora

Fluorescents
Fustes
Gas butà i propà

Joguets plàstic

Medicaments

Fluorescents
Fustes
Radiografies
Reactius de laboratori

Runa