NOVA MARQUESINA A LA ZONA DE PERECAULA

Una vegada més sha fet realitat una demanda del veïnat, en aquest cas el veïnat de Perecaula, que demanava a l’ajuntament una marquesina per esperar lautobús.

Aquesta petició va sorgir en un Quedem a la Plaça, nom que reben les trobades que organitza l’equip de govern amb els veïns per escoltar demandes i establir millores. Es va sol·licitar lautorització a carreteres de la Generalitat, qui va donar el permís al mes de març. Ha tingut un cost d’uns 2300 € i està instal·lada des de finals de març. Sen benefeciaran sobretot els nens i nenes que agafen el transport escolar.