Nova subvenció de la Generalitat de Catalunya

La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts una subvenció, dins la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible (annex 5-infraestructures per a la prevenció d’incendis forestals: núm. expedient GI51930721), destinada a finançar una actuació al Camí de Mont-Ros per tal de permetre la circulació de vehicles d’extinció d’incendis.

L’import de la inversió pressupostada és de 37.891,71 euros (sense IVA), essent l’ajut concedit de 26.185,97 euros (import DARP: 14.926,00 euros/import FEADER: 11.259,97 euros).