Petició feta, petició resolta: instal·lem un espai de repòs a la zona de passeig de la carretera d’Olot

BancCarreteraOlot

Una sèrie d’usuaris d’aquesta via paral•lela a la carretera d’Olot ens havien demanat un banc per reposar o xerrar una estona. Des de divendres de la setmana passada, ja s’ha instal·lat.

Recorda fer servir gel hidroalchòlic de manera freqüent dins i fora de casa!