Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 468 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial del Reglament de revisió de la valoració de llocs de treball de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 467 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2023 Bop: 17-0 Edicte: 353 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 13-0 Edicte: 211 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Nombre de personal eventual de la corporació durant el segon semestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11700 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Suspensió de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar biblioteca de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11555 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11203 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 10/2022
Exercici: 2022 Bop: 242-0 Edicte: 11232 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 229-0 Edicte: 10307 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació de la convocatòria i les bases de diverses places vacants a la plantilla de personal laboral en el marc del procés d'estabilització pel sistema de concurs
Exercici: 2022 Bop: 229-0 Edicte: 10306 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu de diverses places en el marc d'estabilització pel sistema de concurs torn reservat a persones amb discapacitat