Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 82-0 Edicte: 3421 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Extracte de la resolució de 19 d'abril de 2021 de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, de convocatòria de subvencions als sectors econòmics més perjudicats del municipi amb motiu de la situació generada per la segona i tercera onada de la COVID-19 (Convocatòria BDNS 559453)
Exercici: 2021 Bop: 80-0 Edicte: 3284 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Informació pública de sol·licitud de l'autorització ambiental d'una activitat
Exercici: 2021 Bop: 80-0 Edicte: 3245 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió de subvencions als sector econòmics més perjudicats del municipi de Sant Joan les Fonts amb motiu de la situació generada per la segona i tercera onada de la COVID-19
Exercici: 2021 Bop: 78-0 Edicte: 3175 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 01/2021
Exercici: 2021 Bop: 73-0 Edicte: 2959 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2021 Bop: 73-0 Edicte: 2913 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació del padró fiscal del primer trimestre de 2021 sobre la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2436 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva d'una memòria tècnica
Exercici: 2021 Bop: 56-0 Edicte: 2132 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Exposició pública del canvi substancial d'una activitat
Exercici: 2021 Bop: 55-0 Edicte: 2102 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Informació pública de la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci de l'Alta Garrotxa
Exercici: 2021 Bop: 55-0 Edicte: 2093 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial de les bases per a la concessió de subvencions als sectors econòmics més perjudicats del municipi que desenvolupin una activitat domiciliada a Sant Joan les Fonts, amb motiu de la situació generada pel Covid-19