Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 188-0 Edicte: 8081 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial de l'expedient d'expropiació del sector PA2D en execució del pla especials urbanístic del nucli antic
Exercici: 2021 Bop: 188-0 Edicte: 8080 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de l'ús de les àrees recreatives municipals ubicades al Parc les Coromines i al Parc Castanyer
Exercici: 2021 Bop: 188-0 Edicte: 8079 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial del Reglament regulador de la prestació del servei de subministrament d'aigua potable municipal
Exercici: 2021 Bop: 186-0 Edicte: 8004 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Convocatòria per cobrir la plaça de jutge/essa de pau substitut/a
Exercici: 2021 Bop: 182-0 Edicte: 7896 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació d'un conveni de col.laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts
Exercici: 2021 Bop: 179-0 Edicte: 7815 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació de la memòria valorada "Millora i adaptació dels vestidors i lavabos del pavelló poliesportiu"
Exercici: 2021 Bop: 174-0 Edicte: 7659 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva del Reglament de funcionament de la biblioteca pública municipal "Francesc Caula"
Exercici: 2021 Bop: 167-0 Edicte: 7448 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva del projecte d'obres de construcció de murs, paviments i acabats al c/ Major de Sant Magdalena, núm. 7
Exercici: 2021 Bop: 167-0 Edicte: 7446 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva del projecte d'obres d'enderroc de l'edifici situat al c/ Major de Sant Magdalena, núm. 7
Exercici: 2021 Bop: 167-0 Edicte: 7439 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva del Reglament regulador del sistema de productivitat del personal al Servei de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts