Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 141-0 Edicte: 6385 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació del padró fiscal de la taxa pel subministrament d'aigua del segon trimestre de 2021
Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6311 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació del padró fiscal de l'IVTM
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6269 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de l'estacionament d'autocaravanes i de l'ús de l'àrea d'autocaravanes municipal
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6268 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial del Reglament de funcionament de la biblioteca pública municipal "Francesc Caula"
Exercici: 2021 Bop: 137-0 Edicte: 6229 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les subvencions com a mesures aplicables per al foment de la instal·lació no obligatòria de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent de fonts renovables
Exercici: 2021 Bop: 131-0 Edicte: 5924 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Nombre de personal eventual de la corporació durant el primer semestre de 2021
Exercici: 2021 Bop: 125-0 Edicte: 5697 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva del projecte d'obres pista poliesportiva
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5684 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5675 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Nomenament del tercer tinent d'Alcaldia
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5662 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament