Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 187-0 Edicte: 8406 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació de l'establiment del preu públic per a la prestació del servei de l'Escola Municipal de Belles Arts
Exercici: 2022 Bop: 187-0 Edicte: 8386 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de l'estacionament d'autocaravanes i de l'ús de l'àrea d'autocaravanes municipal
Exercici: 2022 Bop: 185-0 Edicte: 8309 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial del Reglament de participació ciutadana i Consell de Poble
Exercici: 2022 Bop: 185-0 Edicte: 8308 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 07/2022
Exercici: 2022 Bop: 183-0 Edicte: 8241 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva del Projecte d'inversions en alta de la xarxa d'abastament d'aigua de Sant Joan les Fonts-Fase 3- Nova xarxa d'impulsió del pou de Peracaula al dipòsit de Terravermell i interconnexió impulsions pou Mitjans/pou Peracaula
Exercici: 2022 Bop: 174-0 Edicte: 7940 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva de la memòria tècnica Nova escomesa elèctrica a la captació subterrània de Peracaula
Exercici: 2022 Bop: 154-0 Edicte: 7275 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació de la memòria valorada de la parada de bus a Sant Cosme
Exercici: 2022 Bop: 150-0 Edicte: 7083 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Informació pública d'aprovació inicial d'un projecte d'enderroc
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6782 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació del padró fiscal del segon trimestre de 2022 de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2022 Bop: 142-0 Edicte: 6580 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Informació pública d'un projecte d'obres: fase 3-nova xarxa d'impulsió del pou de Peracaula al dipòsit de Terravermell